CBSE result std X(2018)

JSPM’s – BLOSSOM PUBLIC SCHOOL

Secondary School Certificate Examination (Class X) RESULT 2018

Date: – 03.06.2017

  • BLOSSOMITES HAVE FOUGHT THE BATTLE OF SUCCESS WITH THEIR INFINITE KNOWLEDGE AND IMMENSE HARD WORK.

 

CONGRATULATIONS TO ALL FOR EMPOWERING THEMSELVES!!!!

 

 

Sr. No. Roll No Name of the Students Percentage
1 4165029 Isha Vijay Dighe 97.6
2 4165032 Neelima Avunash Dandekar 97.6
3 4165049 Hrithik Ashwani Garg 96.8
4 4165034 Purva Bhalchandra Deshmukh 96.4
5 4165035 Resham Ashok Patil 96.4
6 4165043 Anikit Ashwani Garg 95.6
7 4165068 Pranita Prashant Maske 95.6
8 4165037 Siddhi sunil Deshpande 95.4
9 4165074 Vaibhavi Vasant Bhamare 95.4
10 4165060 Siddharth Sunil Madathil 95
11 4164943 Omkar Vijay Kadam 94.8
12 4164923 Anuja Atmaram Shinde 94.2
13 4165036 Shreya Sateesh Deshpande 94
14 4165027 Anujna Ganesh Hegde 93.6
15 4164979 Omkar Shashikant Taple 92.4
16 4164934 Surbhi Prasad 92.2
17 4164949 Rushil Naval Patel 92.2
18 4164995 Yash Vijaykumar Chavan 92.2
19 4164994 Yash Anil Waware 91.8
20 4165042 Amit Sunil Sakhare 91.8
21 4164929 Sanvi Arvind Mishra 91.4
22 4164960 Hershita Ishwar Patil 91.4
23 4165045 Atharva Sunil Kaspate 91.2
24 4165013 Kiran Dattatray Landage 91
25 4165050 Karan Vishal Dua 91
26 4165025 Yash Bharat Kaspate 90.8
27 4165066 Karthika M. Nambiar 90.8
28 4165041 Aditya Adinath Kuchanur 90.6
29 4165024 Yash Padmakar Deshmukh 90.4
30 4165004 Vaibhavi Sachin Chavan 90.2

Total student appeared = 168

Above 90% - 30 Students

Above 80% - 62 Students

Above 70% - 45 Students

Above 60% - 24 Students

Below 60% - 7 Students

    • Students who got 100 marks in the individual subjects

Sr. No. Roll No Sanskrit Science Maths
1 Neelima Avunash Dandekar 100 - -
2 Purva Bhalchandra Deshmukh 100 - -
3 Siddharth Sunil Madathil 100 - -
4 Hrithik Ashwani Garg - 100 -
5 Anuja Atmaram Shinde - 100 -
6 Omkar Vijay Kadam - - 100
With best wishes …

Above 90% - 30 Students

Principal –Mrs.Jyotsna Mishra

Co-ordinator –Mrs.Bhavana Rai and BPS Team.